Personas, kuras ziedo Latvijas Republikā reģistrētai biedrībai, kurai saskaņā ar Sabiedriskā labuma organizāciju likumu piešķirts sabiedriskā labuma organizācijas statuss – tostarp biedrībai “Ģimenes Šūpulis”, ir tiesīgas saņemt likumos noteiktos nodokļu atvieglojumus:

~ saskaņā ar likumu "Par iedzīvotāju ienākuma nodokli", pirms ienākuma aplikšanas ar nodokli no gada apliekamo ienākumu apjoma tiek atskaitīti maksātāja izdevumi, ja attaisnotie izdevumi kopā nepārsniedz 20% no maksātāja apliekamā ienākuma lieluma;

~ saskaņā ar likumu "Par uzņēmumu ienākuma nodokli" nodokli samazina par 85% no ziedojumiem, ja kopējā nodokļa atlaide nepārsniedz 20% no nodokļa kopējās summas.

 

Lai saņemtu nodokļa atvieglojumus fiziskām personām:

·         jāaizpilda gada ienākumu deklarācija, norādot ziedotās summas apmēru, un jāiesniedz VID;

·         ieteicams VID iesniegt Finanšu ministrijas lēmuma kopiju par sabiedriskā labuma organizācijas statusa piešķiršanu biedrībai "Ģimenes Šūpulis";

·         jāiesniedz VID dokumenti, kas apliecina biedrībai "Ģimenes Šūpulis" ziedotās summas apmēru (kases ieņēmumu orderis vai bankas maksājuma uzdevumi, šie dokumenti fiziskajai personai ir jāsaglabā 3 taksācijas gadus).

Savukārt juridiskajai personai, lai saņemtu nodokļa atlaidi,  ir:

·         jāaizpilda uzņēmumu ienākuma nodokļa gada deklarācija, tajā norādot ziedojuma summu;

·         deklarācija jāiesniedz VID vispārējā kārtībā;

·         jāiesniedz VID Finanšu ministrijas lēmuma kopija par sabiedriskā labuma organizācijas statusa piešķiršanu biedrībai "Ģimenes Šūpulis" un dokumenti, kas apliecina biedrībai ziedotās summas apmēru (kases ieņēmumu orderis vai bankas maksājuma uzdevums, kas juridiskajai personai ir jāsaglabā 5 taksācijas gadus).

Back to Top